WE WON A TOTAL OF SIX AWARDS AT THE POPAI AWARDS COMPETITION

On Thursday, November 25th, the results of the POPAI Awards competition were announced, in which the best in-store communication projects at the point of sale on the domestic and foreign markets are being awarded. This year, we succeeded again and won a total of six awards.

Big Shock! brings the music experience directly to stores

Traditional summer limited edition of Big Shock! energy drinks. “MUSIC”, which represents the playfulness of musical experiences and summer festivals, now draws attention to itself in stores through a unique exhibition in the shape of headphones, which we created in...

Chráněné dílny

Naše společnost rozšířila v letošním srpnu spolupráci s organizacemi se statutem chráněná dílna. V kontextu našeho etického kodexu se snažíme pomoci handicapovaným občanům se níženou pracovní schopností, tedy těm, kteří mají o práci zájem, ale běžným způsobem ji nemohou získat.
Tímto krokem dokládáme i plnění náročných standardů norem ISO 9001:2008 a 10006:2003. Díky tomu, že se celý tým DAGO snaží být v této oblasti maximálně iniciativní, máme za sebou již velice zdařilé a úspěšné realizace.
Jsme přesvědčeni, že jsme zvolili správný přístup, a věříme, že se stane častějším standardem v soukromém podnikání dalších malých a středních firem v našem oboru i mimo něj.
Tým DAGO

Fotogalerie

Pin It on Pinterest

Share This