Shop in shop Nikon – Alza

]

New project – Nikon Shop-in-shop in Alza Our company DAGO introduces a new realisation of a sophisticated NIKON shop-in-shop, which we have produced and installed in…

Sales promo in hobby markets

There is no doubt that POS can be adapted also to products out of the traditional FMCG – after all, we see the support for telco, automotive or financial services. But how to present attractively drills, saws, grinders and…

New corporate strategy

]

At the conference of our company, we have presented the new corporate strategy for the 5 following years. Its basis is especially increasing the corporate know-how in…

FRAGRANCES

The company Dago is currently coming with many innovations that enhance existing range of products, so we can offer to our clients a much wider application of their ideas and opportunities, what types of POP material place…

Electrotechnical innovations

]

We have launched functional and affordable electro-technical and electronic parts, which can be integrated into traditional POP means, into the market.

We talk about…

Chráněné dílny

Naše společnost rozšířila v letošním srpnu spolupráci s organizacemi se statutem chráněná dílna. V kontextu našeho etického kodexu se snažíme pomoci handicapovaným občanům se níženou pracovní schopností, tedy těm, kteří mají o práci zájem, ale běžným způsobem ji nemohou získat.
Tímto krokem dokládáme i plnění náročných standardů norem ISO 9001:2008 a 10006:2003. Díky tomu, že se celý tým DAGO snaží být v této oblasti maximálně iniciativní, máme za sebou již velice zdařilé a úspěšné realizace.
Jsme přesvědčeni, že jsme zvolili správný přístup, a věříme, že se stane častějším standardem v soukromém podnikání dalších malých a středních firem v našem oboru i mimo něj.
Tým DAGO

Fotogalerie

Pin It on Pinterest

Share This