This year we are trying to help again

We realize that if we are successful, we must not be indifferent to the weaker ones and must not forget them. If we can do something for them, then we should take it for granted.
DAGO contributes to a number of charity org…

Store design as a competitive element

Customers are shopping with all their senses. It would be foolish to think that the final decision is being influenced only by the product quality regardless of package, price or for example environment where shoppers are p…

You can see Robot Karel in Albert and Hruška stores

The Kofola campaign with Robot Karel focused on supporting new flavours takes place also in an in-store environment. After Globus stores, now it takes place in Ahold stores and selected Hruška stores. In this display, the c…

Chráněné dílny

Naše společnost rozšířila v letošním srpnu spolupráci s organizacemi se statutem chráněná dílna. V kontextu našeho etického kodexu se snažíme pomoci handicapovaným občanům se níženou pracovní schopností, tedy těm, kteří mají o práci zájem, ale běžným způsobem ji nemohou získat.
Tímto krokem dokládáme i plnění náročných standardů norem ISO 9001:2008 a 10006:2003. Díky tomu, že se celý tým DAGO snaží být v této oblasti maximálně iniciativní, máme za sebou již velice zdařilé a úspěšné realizace.
Jsme přesvědčeni, že jsme zvolili správný přístup, a věříme, že se stane častějším standardem v soukromém podnikání dalších malých a středních firem v našem oboru i mimo něj.
Tým DAGO

Fotogalerie

Pin It on Pinterest

Share This