Dvojnásobné zlato ze soutěže POPAI Awards

Ve čtvrtek 24. listopadu se jako každý rok konalo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže POPAI Awards. V této soutěži jsou oceňovány nejlepší projekty in store komunikace na domácím trhu. I v letošním roce jsme uspěli a odnášíme si zlato celkem ze dvou kategorií.

Pomáháme tam, kde je to potřeba

Uvědomujeme si, jak důležité je pomáhat slabším a nezavírat oči před problémy, které tíží ostatní. Proto moc rádi podporujeme aktivity, které dávají smysl a přinášejí radost ostatním.

Halloween je pro děti: Hodnocení pro Marketing & Media

Pojďme se bát… Ale krásně bát! Jak se neztratit v oranžovém moři a prodat o trochu více bonbónů, čokolád, dekorací, bublinek i dýní? Ta nejlepší halloweenská vystavení pro časopis Marketing & Media hodnotila Radka Hejduková.

Nápoje Fanta sázejí na Halloween

Halloween sice není typický český svátek, přesto pro obchodníky představuje skvělou příležitost k navázání kontaktu se zákazníky způsobem, jaký si jindy nemohou dovolit.

Shop in shop Nikon v Alza

Nový projekt – Shop in shop Nikon v Alza. Naše společnost DAGO Vám představuje novou realizaci sofistikovaného shop in shopu Nikon, který jsme vyrobili a nainstalovali v prodejně Alza Bratislava. Zatímco většina podobných prvků je standardně umístěna v prostoru, v tomto případě se jedná o využití specifické lokality pod točitými schody.

Ojedinělé řešení je doprovázeno marmolitovou podlahou, ve které je vedena elektroinstalace a také půlkulatým dřevěným stropem s integrovanými světly. Samotné zaměřování probíhalo speciálními 3D přístroji, které umožňují následnou 3D modelaci celého prostoru. Díky této ojedinělé technologii bylo možné 3D vizualizaci následně ve výrobním procesu přeměnit ve 100% realitu.
Společnost DAGO do projektu zapojila svůj nový koncept CIS – Complex In-store Solution, který respektuje více než 180 hodnoticích parametrů pro tvorbu efektivních nástrojů in-store komunikace. Díky němu bylo možné vytvořit shop in shop, který považujeme za daných podmínek za maximálně efektivní řešení. Efektivitou se rozumí shop in shop, jehož cílem je maximální upoutání zákazníka s možností otestování si produktů Nikon a související maximalizace prodeje.

Základní atributy přístupu DAGO CIS v projektu

 • Základním cílem realizace bylo přilákání do shop in shopu Nikon a snaha, aby zákazník v prodejně co nejdéle zůstal a byl stimulován k interakci s produkty Nikon.
 • Dalším úkolem bylo maximální využití prostoru.
 • Schopnost vyrušit je v rámci provedení dána barevnou strukturou (výraznou černo žlutou strukturou využívající atavizmu obranných reflexů), struktura aplikace je založena na půlkruzích, které vyrušují z jinak poměrně pravidelných tvarů přítomných ve zbytku prostředí.
 • Aplikace je dominantní a kontrastní oproti prostředí, ve kterém je nainstalována, což podporuje schopnost vyrušit a zaujmout.
 • Zároveň jsou v hlavní roli celého prodejního prostoru produkty, které jsou maximálně přístupné a viditelné, čímž podněcují interakci se zákazníky. Produkty jsou rozmístěny organizovaně v uspořádaných, přehledných blocích, což opět podněcuje k zaujetí a vyzkoušení produktů.
 • Logo Nikon je komunikováno výrazně, viditelně ze všech směrů, aby mohlo dojít k propojení s již u zákazníků existujícími informacemi a latentními potřebami.
 • Byly maximálně omezeny jakékoli další rušivé elementy, které by znesnadňovaly zákazníkům orientaci.
 • Světelné efekty podporují vyrušení a lákají k produktům, zároveň podpořily vizuální a praktickou atraktivitu prostoru.
 • Prostor je maximálně přístupný, otevřený zákazníkům, nevytváří žádné bariéry mezi zákazníkem a produkty.
 • Produkty jsou funkční a jsou umístěny ve správné výšce podporující co nejpohodlnější vyzkoušení zákazníky.
 • Celé místo je kompaktní, čisté. Součástí shop in shopu je i strop a podlaha. Místo působí dojmem kvality a prémiovosti, čímž podporuje image vystavených produktů.
 • Původně neatraktivní prostor pod schody jsme přetvořili na nejzajímavější část prodejny.

Zadavatel reklamy: Nikon
Klient: Nikon
Produkt: Shop in shop – Nikon – Alza Bratislava
Kreativní agentura: DAGO s.r.o.
Realizátor: DAGO s.r.o.
POS nosič: Shop in shop
Datum kampaně: od března 2012

Pin It on Pinterest

Share This