CIS

„Zjednodušená řešení už nestačí. Při tvorbě in-store komunikačních médií je třeba efektivně využívat shoppercentrických přístupů a znalostí a maximalizovat tak jejich účinnost a prodejní potenciál.“

Cílem našeho systému CIS je tvořit POP projekty vyvedené nejen esteticky a technicky, ale především na základě výsledků výzkumů a znalosti teorií ohledně nákupního chování zákazníků při setkávání s POP komunikací v prodejním prostředí. Ve spolupráci s klientem tak přenášíme výzkumem podložené koncepty až na prodejní plochu a využíváme je ke zvyšování efektivity in-store komunikačních kampaní. Do procesu tvorby řešení jednotlivých POP projektů zapojujeme tyto znalosti již v počátečních fázích navrhování (know how DAGO + informace od klienta + doporučené dodatečné výzkumy) s cílem tvořit efektivní kampaně s maximálním potenciálem zásahu nakupujících zákazníků, resp. splnění daných cílů.

DAGO CIS přístup posunuje naše POP projekty blíže k samotnému zákazníkovi a je pro nás příležitostí vytvářet s našimi klienty takovou produktovou komunikaci a místa prodeje, ve kterých se lidé cítí dobře díky atmosféře, která mezi nimi a prostředím vzniká. Tvoříme prostředí, ze kterého odchází spokojeni díky tomu, co zažijí a jak dobře nakoupí. Prostředí, ve kterém neztrácí čas hledáním, ve kterém se cítí inspirováni a obohaceni. Spokojení zákazníci se pak rádi vracejí, radostněji utrácí své peníze. Chceme lidem přinášet příjemné nákupní zážitky, které vytváří dlouhodobé vazby a férovým způsobem zlepšují obchodní výsledky našich klientů. 

V našich návrzích zohledňujeme pravidla nákupního chování a rozhodování s využitím metody EIEP  (exposure, interruption, engagement, purchase). Tento model pracuje s využitím pravidel principů funkčnosti například v těchto oblastech:

  • Pravidla pro vzhled
    (příklady atributů: dominance, kontrast, srozumitelnost, Frazerovo pravidlo, nákupní impulzy a USP, práce s barevností, výška pohledu, fenomény zdání a další)
  • Pravidla rozmísťování a umísťování zboží
    (příklady atributů: CDT, hlavní role výrobku, viditelnost, merchandising, Gompertzův model a další)
  • Pravidla umisťování v prodejním prostředí
    (příklady atributů: výskyt cílových skupin, relevance a „shopping mood“, blind spots a další)

Při návrhu řešení v rámci konceptu CIS vycházíme z podkladů poskytnutých klientem, veřejně dostupných výzkumů a našeho teoreticko- praktického know how nákupního chování a rozhodování. V případě potřeby doporučujeme realizovat další konkrétní dodatečné výzkumy. Z výše uvedených zdrojů vytvoříme vstupy, které pak do aktuálních projektů přímo implementujeme ve fázi vývoje i následného reálného nasazení. Touto cestou jsme schopni řešení projektů našich klientů pojmout komplexně z pohledu shopper marketingu se zaměřením na komunikační média v místě prodeje. Součástí CIS konceptu je i ucelený systém praktických školení zaměřených na in-store komunikaci.

Součástí systému DAGO CIS je i speciální nástroj Retail Safari.

Pin It on Pinterest

Share This