adaptér na kliky pro otevírání dveří předloktím v období COVID 19

Také naše společnost se ve spolupráci fakultou Multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně připojuje svým dílem k řešení aktuální situace během pandemie COVID 19. Tým designérů vedený doc. Vladimírem Kovaříkem, vedoucím ateliéru Produktový design a našich konstruktérů, se zaměřil na problematiku vstupu do budov, kde se v případě pohybu velkého počtu osob výrazně zvyšuje riziko přenosu nákazy při kontaktu ruky s klikami dveří. Právě ruce jsou totiž druhým nejrizikovějším zdrojem přenosu nákazy COVID 19 po kapénkové infekci.

Když se zveřejnila informace, že druhým nejčastějším způsobem nákazy je přenos viru dotykem předmětů, na kterých může „přežít“ i několik hodin, lidé začali eliminovat dotyk klik a madel různými způsoby. Někteří si přetáhli rukáv přes dlaň, jiní si otevírali dveře předloktím“, vysvětluje prvotní nápad Vladimír Kovařík, vedoucího ateliéru produktového designu FMK UTB ve Zlíně.

Řešením je jednoduchý plastový nástavec, resp. adaptér nazvaný NaKliku, snadno upevnitelný stahovacími elektrikářskými páskami na kliky dveří. Ten, kdo dveře otevírá, pak lehce, nikoliv prsty a dlaní, ale předloktím dveře otevře.

foto / video

Objednat

Pokud máte zájem o dodání adaptérů NaKliku, můžete je objednat prostřednictvím objednávkového formuláře. Vybraným organizacím z oblasti zdravotnictví, sociálních služeb, policie a integrovaného záchranného systému a dalších organizací veřejné správy budeme stále dodávat adaptéry Na Kliku až do vyčerpání zásob zdarma jako pomoc v nelehké aktuální situaci. Následně budeme adaptéry nabízet za čistou výrobní cenu bez jakékoli marže či režijních přirážek. Pošlete nám v případě zájmu svůj požadavek prostřednictvím objednávkového formuláře, na základě kterého Vám zašleme informace o aktuálních možnostech dodání.
„Velmi Vám děkujeme za Váše přispění ke zlepšení hygienicko-epidemiologických poměrů na naší interní klinice. Technicky i prakticky je adaptér na vysoké úrovni a je plně funkční. Především na odděleních, kde zdravotnický personál i pacienti opakovaně používají kliky dveří, využíváme novinku naplno.“

MUDr. Zdeněk Antoš – primář
Fakultní Thomaierova nemocnice v Krči

Zpočátku klientům chvíli trvalo, než se naučili adaptéry používat, po krátkém čase ale fungují bez potíží. U zaměstnanců byl proces adaptace rychlý.
Dnes jsou již adaptéry Vaší zásluhou nedílnou součástí našich preventivních opatření proti případným nákazám. Velice děkujeme.

Ing., Bc. Václav Brácha, MBA – Ředitel příspěvkové organizace
Domov seniorů Pod Kavčí skálou, Říčany u Prahy

Požadavek na dodáni adaptéru NaKliku

Níže dáváme k dispozici výrobní postup a technologická data pro využití kýmkoli, kdo disponuje potřebnou výrobní technologií frézování a vysokofrekvenčního ohýbání, nebo 3D tisku a je schopen vyrábět a distribuovat všude tam, kde je potřeba, podobně jako se to děje už v případě ochranných štítů a respirátorů, vyvinutých stejným způsobem také v prostředí českých vysokých škol.

Pokud máte zájem, stáhněte si níže data pro výrobu a přispějte k šíření této ochranné pomůcky ve svém okolí. V instruktážním videu výše najdete návod na snadné upevnění adaptéru ke klice dveří. K dispozici je i PDF s ilustrací návodu k použití, který lze vytisknout a nalepit na dveře vybavené adaptérem NaKliku.


Staženo:
491 Downloads

Staženo:
377 Downloads

Staženo:
363 Downloads

Pin It on Pinterest

Share This