Retail Safari

Analyticko-kreativní návštěva cílových míst prodeje za účasti zadavatele a našich POP specialistů.
Součástí našeho systému DAGO CIS je i speciální nástroj Retail Safari. Jedná se o analyticko-kreativní návštěvu terénu za účasti zadavatele (marketing, trade marketing, sales atp. ) a POP specialistů (projektový a shopper specialista, technolog a designér).

Cíl Retail Safari

  • Zrevidovat stávající in-store komunikaci klienta s cílem ji optimalizovat a inovovat
  • Brainstorming ohledně nových in-store komunikačních aktivit (nová druhotná umístění, zvýraznění zboží v regále atp.)
  • Upgrade stávajících a návrh nových POP aplikací

Realizace retail Safari

Půldenní až jednodenní návštěva vybraných míst prodeje se zaměřením na konkrétní produktové kategorie nebo značky. Diskuze možností, revize vlastních a konkurenčních POP aplikací, formulace zadání skrze shodu zástupců různých oddělení zadavatele, které následně rozpracujeme do konkrétních návrhů na základě zadání vytvořených přímo během návštěvy terénu.

Pin It on Pinterest

Share This