Mistoprodeje.cz: Nápoje Fanta sázejí na Halloween

Halloween sice není typický český svátek, přesto pro obchodníky představuje skvělou příležitost k navázání kontaktu se zákazníky způsobem, jaký si jindy nemohou dovolit.

FireShot-Capture-054-Napoje-Fanta-sazeji-na-Halloween-mistoprodeje.cz-www.mistoprodeje.cz_

Pin It on Pinterest

Share This