Emoce jsou důležitým nástrojem v místech prodeje a mohou pomoci posílit brand. In – store marketingová komunikace je stále důležitější součástí marketingového mixu, s výdaji téměř 10 miliard Kč v roce 2021. Nejčastěji se používá v kosmetických a drogistických výrobcích, potravinách a farmaceutických přípravcích.

ODKAZ na článek.

 

Pin It on Pinterest

Share This