Mini audit POP médií

Analytické zhodnocení grafických návrhů, 3D modelů a existujících provedení POP medií našich zákazníku.

Cíl:

Zrevidovat existující, nebo právě vyvíjená POP média s cílem je optimalizovat a zlepšit po stránce vzhledu, provedení a umístění. Tak zlepšíme jejich funkčnost a prodejní výkonnost. Analýza probíhá pomocí metody EIEP srovnáním s uznávanými shopper centrickými principy a pravidly funkčnosti POP médií. Analýza je tvořena flexibilně na základě fotodokumentace, grafických návrhů nebo fyzické návštěvy v terénu

Realizace:

Zadavatel zašle fotografie, nebo jiné zobrazení hodnocených POP médií, případně označí jejich umístění v terénu a zároveň poskytne několik kontextuálních informací do našeho jednoduchého dotazníku. Na základě těchto podkladů specialisté na in-store komunikaci flexibilně zpracují analytickou zprávu s doporučeními ke zlepšení.

Pin It on Pinterest

Share This