Služby

„Zjednodušená řešení už nestačí. Při tvorbě in-store komunikačních médií je třeba efektivně využívat shoppercentrických přístupů a znalostí a maximalizovat tak jejich prodejní potenciál.“

V projektové spolupráci se společností Ipsos (jedna z nejvýznamnějších globálních agentur poskytujících služby v oblasti marketingového výzkumu) nabízíme svým klientům nový přístup v řešení in-store marketingových projektů – koncept CIS (Complex In-store Solution).

Cílem systému je tvořit projekty vyvedené nejen esteticky a technicky, ale především na základě výsledků výzkumů a znalosti teorií ohledně nákupního chování zákazníků při setkávání s POP komunikací v prodejním prostředí. Ve spolupráci s klientem tak přenášíme výzkumem podložené závěry až na prodejní plochu a využíváme je ke zvyšování efektivity in-store komunikačních kampaní.
Do procesu tvorby řešení jednotlivých POP projektů zapojujeme nákupní znalosti z výzkumů a teorií již v počátečních fázích navrhování (know how DAGO + informace od klienta + doporučené výzkumy od Ipsos) s cílem tvořit efektivní kampaně s maximálním potenciálem zásahu nakupujících zákazníků.

DAGO CIS přístup posunuje naše POP projekty blíže k samotnému koncovému zákazníkovi a je pro nás příležitostí vytvářet s našimi klienty takovou produktovou komunikaci a místa prodeje, ve kterých se lidé cítí dobře díky atmosféře která mezi nimi a prostředím vzniká. Tvoříme prostředí ze kterého odchází spokojeni díky tomu co zažijí a jak dobře nakoupí. Prostředí ve kterém neztrácí čas hledáním, ve kterém se cítí inspirováni a obohaceni. Spokojení zákazníci se pak rádi vracejí, radostněji utrácí své peníze. Chceme lidem přinášet příjemné nákupní zážitky, které vytváří dlouhodobé vazby a férovým způsobem zlepšují obchodní výsledky našich klientů. A to s vědomím, že každý člověk není zákazník, ale každý zákazník je člověk.

V návrzích zohledňujeme pravidla nákupního chování a rozhodování s využitím metody EIEP  (exposure, interruption, engagement, purchase). Tento model pracuje s využitím pravidel principů funkčnosti například v těchto oblastech:

  • Pravidla pro vzhled
    (příklady atributů: dominance, kontrast, srozumitelnost, Frazerovo pravidlo, nákupní impulzy a USP, práce s barevností, velikost, výška pohledu, fenomény zdání a další)
  • Pravidla rozmísťování a umísťování zboží
    (příklady atributů: CDT, hlavní role výrobku, viditelnost, merchandising, Gompertzův model a další)
  • Pravidla umisťování v prodejním prostředí
    (příklady atributů: relevance a „shopping mood“, blind spots a další)

Při návrhu řešení v rámci konceptu CIS vycházíme z podkladů poskytnutých klientem, veřejně dostupných výzkumů a našeho teoreticko- praktického know how nákupního chování a rozhodování. V případě potřeby doporučujeme realizovat další konkrétní výzkumné balíčky, na kterých spolupracujeme s výzkumnou agenturou Ipsos. Z výše uvedených zdrojů vytvoříme vstupy, které pak do aktuálních projektů přímo implementujeme ve fázi vývoje i následného reálného nasazení. Touto cestou jsme schopni řešení projektů našich klientů pojmout komplexně z pohledu shopper marketingu se zaměřením na komunikační média v místě prodeje. Součástí CIS konceptu je i ucelený systém praktických školení zaměřených na in-store komunikaci.

Součástí systému DAGO CIS je i speciální nástroj Retail Safari.

Pin It on Pinterest

Share This