Salute! To nejlepší z Itálie najdete na jednom místě

Italové si život umějí vychutnat. Jejich vášeň k životu je pověstná. A na to sází i nové vystavení pro Ultra Premium Brands, které vás mrknutím oka přenese do prosluněných italských ulic. Vydejte se s námi na cestu!

POS by měly zákazníka i pobavit

Naprostá většina nákupních rozhodnutí se odehrává na úrovni emocí. Jaké dnes existují prostředky k jejich ovlivnění?

SLAVÍME 20 LET NA TRHU

Naše společnost letos v březnu slaví kulaté dvacáté výročí svého působení na českém trhu. Za tu dobu se firma průběžně rozvíjela společně s celým oborem POP komunikace. Od našich úplných začátků v roce 1993 se trh dynamicky proměňoval a my jsme se na tento proces snažili vždy reagovat. Naposledy nedávným zavedením systémového přístupu CIS. Ten nám nyní umožňuje lépe začlenit reklamu v místě prodeje do integrovaného komunikačního mixu našich zákazníků a účinně zapojit i aktuální studie zákaznického chování a vnímání.

 

Vstoupili jsme na trh na počátku devadesátých let, tedy v období převratných ekonomických a celospolečenských změn. Tehdy jsme ještě byli česko-německou společností, která pracovala především pro zahraniční zákazníky. V roce 1997, po přátelské rozluce s německými kolegy, jsme se naplno rozhodli zaměřit především na český trh. Vedle úspěšného podnikání si společnost vytyčila také cíl pomáhat rozvoji celého oboru a kultivovat jej v rámci oborových asociací i ve spolupráci s konkurenčními firmami, které situaci vnímaly podobně. Přelom tisíciletí znamenal změnu pohledu na proces vývoje POP produktů. „Postupně jsme opouštěli od mnohdy neefektivní spolupráce s reklamními agenturami a začali jsme navrhovat vlastní originální typy POP médií. Tak jsme reagovali na potřeby našich zákazníků a vedle tradiční sériové výroby jim poskytovali doplňkový servis který zahrnoval především grafické a designérské práce, distribuci, instalaci, deinstalaci, zaměření specifických aplikací a podobně,“ vysvětluje výkonný ředitel společnosti Martin Vorel.

Nikdy nekončící proces inovací vyústil v roce 2012 v zavedení systémového přístupu CIS (Complex In-store Solution), který jsme připravovali přes dva roky. „Tento přístup reagoval na situaci, kdy již nestačilo vyrobit krásné a technicky dokonalé POP médium, ale bylo nutné přemýšlet o tom, jak jej dále diverzifikovat a zvýšit jeho prodejní efektivitu díky porozumění socio-behaviorálním aspektům místa prodeje,“ popisuje základní myšlenku přístupu Marek Končitík, obchodní a marketingový ředitel firmy. Základní myšlenkou je tak integrovat komunikaci v místě prodeje do komplexního komunikačního mixu klienta a zahrnout do ní znalosti chování a aspektů rozhodování specifických zákazníků, kteří nakupují konkrétní produkty a značky. Pro společnost DAGO je v současnosti cílem nebýt pro klienty pouhým výrobcem, ale stát se především strategickým partnerem schopným pracovat se shoppercentrickými informacemi a znalostmi již ve fázích vývoje s cílem maximalizovat zásah a efektivitu jednotlivých projektů. A co považujeme za vůbec největší úspěch uplynulých dvaceti let? „Naše dvacetiletá historie je pro nás tím největším závazkem do budoucna. Vyplatilo se nám naslouchat potřebám našich klientů, čímž jsme si získali jejich dlouhodobou přízeň, která nám pomohla překonat mnohdy turbulentní období. Důvěra a uznání zákazníků je naším největším úspěchem a současně největší výzvou a zodpovědností,“ uzavírá zakladatel naší společnosti Daniel Jesenský.

Fotogalerie

Pin It on Pinterest

Share This