Salute! To nejlepší z Itálie najdete na jednom místě

Italové si život umějí vychutnat. Jejich vášeň k životu je pověstná. A na to sází i nové vystavení pro Ultra Premium Brands, které vás mrknutím oka přenese do prosluněných italských ulic. Vydejte se s námi na cestu!

POS by měly zákazníka i pobavit

Naprostá většina nákupních rozhodnutí se odehrává na úrovni emocí. Jaké dnes existují prostředky k jejich ovlivnění?

Parazitní displeje Burn a Monster

Společnost Coca-Cola, zastoupená marketingovým manažerem Ondřejem Balvínem, realizovala ve spolupráci s námi v předešlém měsíci sadu nových POP materiálů pro své značky energydrinků Monster a Burn pro prodejny TESCO. Návrh řešení, design a výrobu zajišťovala naše společnost. Jedná se o originální parazitní displeje, jejichž úkolem je zvýšit prodej produktů vyvoláním impulsního nákupního chování.

Základní myšlenkou konceptu je inspirovat zákazníky k namíchání drinku v kombinaci Burn nebo Monster a vhodného alkoholického nápoje a tím stimulovat neplánovaný nákup takto podpořených produktů. Proto byly prodejní POP displeje umístěny na regálech u destilátů a vybaveny v horní části obrazovým vizuálem s funkčně emočním impulsním sdělením, které motivuje potenciální zákazníky k vyzkoušení originálního mixu přítomných nápojů. POP kampaň využívá vzájemné komplementarity těchto produktů a je ukázkou správné práce s logikou a relevancí umísťování POP médií v prostoru prodejny.

POP médium svou vizuální strukturou, především polohou a visibilitou produktů, působí rozdílně oproti běžně očekávanému vzhledu regálu, a budí tak pozornost nakupujících zákazníků. Zároveň způsob umístění produktů a poloha balení symbolicky vybízí zákazníky k interakci. Ke konverzi k nákupu může dojít díky jasnému zprostředkování hodnoty formou příjemné inspirace k inovativní kombinaci nápojů, k vyzkoušení něčeho nového a originálního.

Díky popsaným atributům POP prvek aktivně vyrušuje zákazníky z nákupní rutiny, podněcuje je k interakci a výrazně posiluje prodejní efektivitu celé kampaně.

Fotogalerie

Pin It on Pinterest

Share This