Kompletní sortiment káv Perla na jednom místě

Úžasná vůně, symbol odpočinku ale i pořádné vzpruhy – tak většina z nás vnímá kávu. Doby, kdy si lidé vybírali pouze mezi zrnkovou a rozpustnou kávu, jsou už dávno pryč.

Dvojnásobné zlato ze soutěže POPAI Awards

Ve čtvrtek 24. listopadu se jako každý rok konalo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže POPAI Awards. V této soutěži jsou oceňovány nejlepší projekty in store komunikace na domácím trhu. I v letošním roce jsme uspěli a odnášíme si zlato celkem ze dvou kategorií.

Pomáháme tam, kde je to potřeba

Uvědomujeme si, jak důležité je pomáhat slabším a nezavírat oči před problémy, které tíží ostatní. Proto moc rádi podporujeme aktivity, které dávají smysl a přinášejí radost ostatním.

Halloween je pro děti: Hodnocení pro Marketing & Media

Pojďme se bát… Ale krásně bát! Jak se neztratit v oranžovém moři a prodat o trochu více bonbónů, čokolád, dekorací, bublinek i dýní? Ta nejlepší halloweenská vystavení pro časopis Marketing & Media hodnotila Radka Hejduková.

Nápoje Fanta sázejí na Halloween

Halloween sice není typický český svátek, přesto pro obchodníky představuje skvělou příležitost k navázání kontaktu se zákazníky způsobem, jaký si jindy nemohou dovolit.

Parazitní displeje Burn a Monster

Společnost Coca-Cola, zastoupená marketingovým manažerem Ondřejem Balvínem, realizovala ve spolupráci s námi v předešlém měsíci sadu nových POP materiálů pro své značky energydrinků Monster a Burn pro prodejny TESCO. Návrh řešení, design a výrobu zajišťovala naše společnost. Jedná se o originální parazitní displeje, jejichž úkolem je zvýšit prodej produktů vyvoláním impulsního nákupního chování.

Základní myšlenkou konceptu je inspirovat zákazníky k namíchání drinku v kombinaci Burn nebo Monster a vhodného alkoholického nápoje a tím stimulovat neplánovaný nákup takto podpořených produktů. Proto byly prodejní POP displeje umístěny na regálech u destilátů a vybaveny v horní části obrazovým vizuálem s funkčně emočním impulsním sdělením, které motivuje potenciální zákazníky k vyzkoušení originálního mixu přítomných nápojů. POP kampaň využívá vzájemné komplementarity těchto produktů a je ukázkou správné práce s logikou a relevancí umísťování POP médií v prostoru prodejny.

POP médium svou vizuální strukturou, především polohou a visibilitou produktů, působí rozdílně oproti běžně očekávanému vzhledu regálu, a budí tak pozornost nakupujících zákazníků. Zároveň způsob umístění produktů a poloha balení symbolicky vybízí zákazníky k interakci. Ke konverzi k nákupu může dojít díky jasnému zprostředkování hodnoty formou příjemné inspirace k inovativní kombinaci nápojů, k vyzkoušení něčeho nového a originálního.

Díky popsaným atributům POP prvek aktivně vyrušuje zákazníky z nákupní rutiny, podněcuje je k interakci a výrazně posiluje prodejní efektivitu celé kampaně.

Fotogalerie

Pin It on Pinterest

Share This