Dodavatel nebo strategický partner – kdo přinese větší hodnotu?

Česká a Slovenská republika je v segmentu POS marketingu neuvěřitelná. Chrlíme obrovské množství nosičů, vytváříme řadu promočních aktivit a máme spoustu prodejen, kde lidé nakupují a firmy jako my pomáhají prodávat. Roste ale také prodejní efekt? Měli bychom se vždy zaměřovat pouze na výnos z prodejů, nebo máme budovat značku? Jak si na tom stojíme ve srovnání se zahraničím?

BLOG: 10 taktik ke stimulaci impulzívních nákupů

V době, kdy lidé čím dál více nakupují na internetu, nabývají impulzívní nákupy v kamenných obchodech na důležitosti. Jsou podněcovány především správně zvolenými produkty, jejich umístěním, anebo získáním pozornosti nakupujících. V těchto 10 tipech se můžete seznámit s možnostmi, jak zvýšit jejich frekvenci i hodnotu.

Případová studie Birell: Jak se půlí bicykl?

Zadání od klienta znělo jednoduše: vytvořit permanentní regálové čelo pro nealkoholické osvěžení Birell. Mělo rezonovat hlavními prvky výrobku – důrazem na lidi, pobytem v přírodě, pobavením s přáteli a dobrou letní pohodou. Vytvořili jsme proto několik různých návrhů, které se postupně vyvíjely, až jsme nakonec… rozpůlili jízdní kolo. Co nás k tomu přivedlo?

Střípky z POPAI PARIS

Popai v Paříži v nás každý rok budí velká očekávání, co uvidíme nového z technologických postupů i designových nápadů. Letošní ročník sice probíhal na velmi zajímavém místě u řeky, ale prostor byl velmi omezený, tudíž se do areálu vešly pouze výstavní exponáty na rozdíl od loňska, kde byly také stánky výrobců vystavení a existovala možnost si s nimi osobně promluvit.

Vedle emocí se soustřeďte i na pozitivní postoj

Představte si následující situaci: Navrhujete a prodáváte běžecké boty. Váš hlavní zákazník, běžec Martin, má už po čtyřicítce, miluje sport a běhat chodí pětkrát týdně. Nyní už zase trénuje na další půlmaraton a vy ho v té souvislosti můžete oslovit se svou nabídkou – novým párem skvělých běžeckých bot.

POP Trendy v Pet food kategorii

Vytvoření správné atmosféry prodejny je jeden z klíčových faktorů, které stimulují zákazníky k nákupu. Je důležité, aby se nakupující cítil dobře již při vstupu do prodejny a pocítil pozitivní emoce. Zákazník vnímá atmosfér…

Interiér prodejny: na co se zaměřit

Vytvoření správné atmosféry prodejny je jeden z klíčových faktorů, které stimulují zákazníky k nákupu. Je důležité, aby se nakupující cítil dobře již při vstupu do prodejny a pocítil pozitivní emoce. Zákazník vnímá atmosfér…

AR i umělá inteligence změní nákupní zkušenost

Vypadá to, že v následujících 12 měsících význam umělé inteligence (AI) a rozšířené reality (AR) výrazně vzroste. Předloni v létě zažila masové přijetí AR aplikace PokémonGo, letos už se na trh dostávají AR aplikace s již kon…

Neplánované nákupy a jak je podpořit

Určitě znáte situaci, kdy jste se do obchodu vypravili pro pár nutných věcí a skončili jste s dvakrát tak plným košíkem. K nákupu neplánovaných položek nás z velké části nejspíše ovlivnila komunikace v místě prodeje. Ta plní nejrůznější funkce. Nejvýznamnější z nich je právě stimulace nákupů, které před příchodem do prodejny neplánujeme, takzvané impulzívní nákupy. Efektivní POP médium dokáže s jejich pomocí zvýšit prodeje produktu o desítky, někdy i stovky procent.
V nákupních košících se objevují čtyři kategorie zboží. První jsou plánované položky v podobě konkrétního produktu i značky – specificky plánované. Český nákupní košík jich podle výzkumu POPAI tvoří 13 %. Druhou kategorií jsou obecně plánované položky. Jde o případy, kdy víme kategorii zboží, kterou chceme, ale nepreferujeme konkrétní značku. Těchto položek mají Češi v nákupu zhruba 24 %. Třetí kategorií je čistě impulzní nákup, to jsou položky, které nebyly plánované vůbec, a o jejich koupi jsme se rozhodli až v prodejně. Možná vás překvapí, že průměrně máme těchto výrobků v jednom nákupu téměř 60 %. Poslední kategorií jsou substituty, u nichž jsme měli v plánu konkrétní výrobek od určité značky, ale rozhodli jsme se místo toho pro jinou. Těchto „náhradníků“ míváme v košíku zhruba 3 %. Kromě specificky plánovaných položek nás při nákupu mohou ovlivnit právě aktivity v místě prodeje u všech zbylých třech kategorií.

Jaké důvody vedou zákazníky k impulznímu chování při nakupování? Ve většině případů nakupujeme rutinně a tedy zvykově. Každý produkt by se chtěl stát součástí nákupního zvyku co nejvíce zákazníků. Probíhá to buď připomenutím chtěného (například připomenutím koupě baterií, které by mohly doma docházet), nebo vzbuzením nové touhy (třeba komunikace novinky). Vždy jde však o čas a je potřeba zaujmout zákazníkovu pozornost do dvou až tří vteřin. Správná POP komunikace má zákazníkovi pomoci při impulzním chování s rychlým rozhodnutím a šetřit jeho čas a energii.
Důležité pro obchodníky a marketéry je znát, do jaké míry bývá koupě jejich produktu impulzní nebo plánovitá. Nezbytné je také vědět, co u nakupujících impulz nejlépe aktivuje. Lze se obecně zaměřit na emoce nebo funkce, případně jejich kombinaci. Například u kosmetiky bývají mocnější emoční stimulace, u zmíněných baterií zase funkční stimulace. Specificky to třeba u piva může být připomenutí momentu spotřeby nebo u cukrovinek stimulace chuti.  Komunikace by zároveň měla souznít s esencí značky a marketingovými aktivitami mimo místo prodeje.

Aby podpora impulzních nákupů dobře fungovala, je potřeba vyvarovat se několika chyb. Impulzní stimulace musí být jasná, stručná a dobře viditelná. Nesmí působit příliš manipulativně, vyvolávat na prodejní ploše zdání nebezpečnosti (stojan vypadající tak, že se po doteku zhroutí), bránit pohodlné manipulaci s produkty nebo budit dojem přílišné luxusnosti či naopak lacinosti promovaného produktu v rozporu s jeho positioningem. V neposlední řadě je pak impulzní nákup omezován poloprázdnou zásobou zboží v regále či na POP médiích, která na zákazníky působí, jako by na ně něco zbylo.

Daniel Jesenský DAGO, s.r.o.
Reagujte na daniel.jesensky@dago.cz

Pin It on Pinterest

Share This