Získali jsme zlato v POPAI AWARDS PARIS

Prestižní evropská soutěž POPAI Awards Paris zná své vítěze. Vítězné projekty, které vybrala odborná porota, byly vyhlášeny 15. září v Paříži.

Neplánované nákupy a jak je podpořit

Určitě znáte situaci, kdy jste se do obchodu vypravili pro pár nutných věcí a skončili jste s dvakrát tak plným košíkem. K nákupu neplánovaných položek nás z velké části nejspíše ovlivnila komunikace v místě prodeje. Ta plní nejrůznější funkce. Nejvýznamnější z nich je právě stimulace nákupů, které před příchodem do prodejny neplánujeme, takzvané impulzívní nákupy. Efektivní POP médium dokáže s jejich pomocí zvýšit prodeje produktu o desítky, někdy i stovky procent.
V nákupních košících se objevují čtyři kategorie zboží. První jsou plánované položky v podobě konkrétního produktu i značky – specificky plánované. Český nákupní košík jich podle výzkumu POPAI tvoří 13 %. Druhou kategorií jsou obecně plánované položky. Jde o případy, kdy víme kategorii zboží, kterou chceme, ale nepreferujeme konkrétní značku. Těchto položek mají Češi v nákupu zhruba 24 %. Třetí kategorií je čistě impulzní nákup, to jsou položky, které nebyly plánované vůbec, a o jejich koupi jsme se rozhodli až v prodejně. Možná vás překvapí, že průměrně máme těchto výrobků v jednom nákupu téměř 60 %. Poslední kategorií jsou substituty, u nichž jsme měli v plánu konkrétní výrobek od určité značky, ale rozhodli jsme se místo toho pro jinou. Těchto „náhradníků“ míváme v košíku zhruba 3 %. Kromě specificky plánovaných položek nás při nákupu mohou ovlivnit právě aktivity v místě prodeje u všech zbylých třech kategorií.

Jaké důvody vedou zákazníky k impulznímu chování při nakupování? Ve většině případů nakupujeme rutinně a tedy zvykově. Každý produkt by se chtěl stát součástí nákupního zvyku co nejvíce zákazníků. Probíhá to buď připomenutím chtěného (například připomenutím koupě baterií, které by mohly doma docházet), nebo vzbuzením nové touhy (třeba komunikace novinky). Vždy jde však o čas a je potřeba zaujmout zákazníkovu pozornost do dvou až tří vteřin. Správná POP komunikace má zákazníkovi pomoci při impulzním chování s rychlým rozhodnutím a šetřit jeho čas a energii.
Důležité pro obchodníky a marketéry je znát, do jaké míry bývá koupě jejich produktu impulzní nebo plánovitá. Nezbytné je také vědět, co u nakupujících impulz nejlépe aktivuje. Lze se obecně zaměřit na emoce nebo funkce, případně jejich kombinaci. Například u kosmetiky bývají mocnější emoční stimulace, u zmíněných baterií zase funkční stimulace. Specificky to třeba u piva může být připomenutí momentu spotřeby nebo u cukrovinek stimulace chuti.  Komunikace by zároveň měla souznít s esencí značky a marketingovými aktivitami mimo místo prodeje.

Aby podpora impulzních nákupů dobře fungovala, je potřeba vyvarovat se několika chyb. Impulzní stimulace musí být jasná, stručná a dobře viditelná. Nesmí působit příliš manipulativně, vyvolávat na prodejní ploše zdání nebezpečnosti (stojan vypadající tak, že se po doteku zhroutí), bránit pohodlné manipulaci s produkty nebo budit dojem přílišné luxusnosti či naopak lacinosti promovaného produktu v rozporu s jeho positioningem. V neposlední řadě je pak impulzní nákup omezován poloprázdnou zásobou zboží v regále či na POP médiích, která na zákazníky působí, jako by na ně něco zbylo.

Daniel Jesenský DAGO, s.r.o.
Reagujte na daniel.jesensky@dago.cz

OZVĚTE SE, POMŮŽEME I VÁM S PODPOROU PRODEJE A BUDOVÁNÍM ZNAČKY

Pin It on Pinterest

Share This