Dodavatel nebo strategický partner – kdo přinese větší hodnotu?

Česká a Slovenská republika je v segmentu POS marketingu neuvěřitelná. Chrlíme obrovské množství nosičů, vytváříme řadu promočních aktivit a máme spoustu prodejen, kde lidé nakupují a firmy jako my pomáhají prodávat. Roste ale také prodejní efekt? Měli bychom se vždy zaměřovat pouze na výnos z prodejů, nebo máme budovat značku? Jak si na tom stojíme ve srovnání se zahraničím?

BLOG: 10 taktik ke stimulaci impulzívních nákupů

V době, kdy lidé čím dál více nakupují na internetu, nabývají impulzívní nákupy v kamenných obchodech na důležitosti. Jsou podněcovány především správně zvolenými produkty, jejich umístěním, anebo získáním pozornosti nakupujících. V těchto 10 tipech se můžete seznámit s možnostmi, jak zvýšit jejich frekvenci i hodnotu.

Případová studie Birell: Jak se půlí bicykl?

Zadání od klienta znělo jednoduše: vytvořit permanentní regálové čelo pro nealkoholické osvěžení Birell. Mělo rezonovat hlavními prvky výrobku – důrazem na lidi, pobytem v přírodě, pobavením s přáteli a dobrou letní pohodou. Vytvořili jsme proto několik různých návrhů, které se postupně vyvíjely, až jsme nakonec… rozpůlili jízdní kolo. Co nás k tomu přivedlo?

Střípky z POPAI PARIS

Popai v Paříži v nás každý rok budí velká očekávání, co uvidíme nového z technologických postupů i designových nápadů. Letošní ročník sice probíhal na velmi zajímavém místě u řeky, ale prostor byl velmi omezený, tudíž se do areálu vešly pouze výstavní exponáty na rozdíl od loňska, kde byly také stánky výrobců vystavení a existovala možnost si s nimi osobně promluvit.

Vedle emocí se soustřeďte i na pozitivní postoj

Představte si následující situaci: Navrhujete a prodáváte běžecké boty. Váš hlavní zákazník, běžec Martin, má už po čtyřicítce, miluje sport a běhat chodí pětkrát týdně. Nyní už zase trénuje na další půlmaraton a vy ho v té souvislosti můžete oslovit se svou nabídkou – novým párem skvělých běžeckých bot.

POP Trendy v Pet food kategorii

Vytvoření správné atmosféry prodejny je jeden z klíčových faktorů, které stimulují zákazníky k nákupu. Je důležité, aby se nakupující cítil dobře již při vstupu do prodejny a pocítil pozitivní emoce. Zákazník vnímá atmosfér…

Interiér prodejny: na co se zaměřit

Vytvoření správné atmosféry prodejny je jeden z klíčových faktorů, které stimulují zákazníky k nákupu. Je důležité, aby se nakupující cítil dobře již při vstupu do prodejny a pocítil pozitivní emoce. Zákazník vnímá atmosfér…

AR i umělá inteligence změní nákupní zkušenost

Vypadá to, že v následujících 12 měsících význam umělé inteligence (AI) a rozšířené reality (AR) výrazně vzroste. Předloni v létě zažila masové přijetí AR aplikace PokémonGo, letos už se na trh dostávají AR aplikace s již kon…

Design prodejny jako konkurenční prvek

Zákazníci nakupují všemi smysly. Bylo by bláhové myslet si, že o finálním výběru rozhoduje pouze kvalita výrobku bez ohledu na balení, cenu nebo například prostředí, v němž se nakupující nachází. A právě atmosféra obchodu, kde k rozhodnutí dochází, může být tím prvkem, který bude ve finále klíčový. Design je totiž důležitou složkou v komunikaci, působí přímo na zákazníky, vede k lepšímu vnímání prostoru a povzbuzuje chuť trávit v obchodech více času.

Obchodníci musí být připraveni reagovat na změny 
Většina obchodníků si tento proces uvědomuje a do vybavení prodejních míst investuje. Ne však vždy tak často a efektivně, jak by bylo vhodné. Během let se mění sortiment nabízeného zboží, ale také nákupní chování zákazníků. Na dynamicky se měnící trendy musí být tedy podnikatelé připraveni reagovat a při změnách v obchodech z nich vycházet. Velmi snadno se totiž může stát, že pokud tak neučiní, budou se dříve či později potýkat s poklesem prodejů a odlivem zákazníků.

Design prodejen je výrazný a důležitý prvek obchodní strategie a pokud se k jeho realizaci přistupuje správně, jedná se o nespornou konkurenční výhodu. Ten správný čas na revitalizaci přichází ve chvíli, kdy je stávající vybavení prodejny zastaralé. Ideální je být schopný inovovat v cyklech tří až pěti let. Po takové době je třeba vyměnit nejen techniku, ale především styl zařízení.

Příliš časté proměny interiéru však také nejsou žádoucí. Hojné změny mohou vést k dezorientaci zákazníků, a tím frustraci z nákupu. Naopak ty dobře řízené, v rozumných časových rozestupech, posilují pocit atraktivity a zároveň ukazují ochotu obchodníků investovat část tržeb do zlepšení nákupního prostředí a spokojenosti nakupujících. Změny je také vhodné vždy odpovídajícím způsobem komunikovat směrem k těm, jichž se týkají. Vysvětlit, proč k redesignu dochází a jaké výhody z něj plynou.

Snaha nestačí, prim hraje odborná znalost spotřebitelů 
Častou chybou, které se obchodníci dopouštějí, je realizace řešení bez dostatečné znalosti nákupního chování. Zkoumat chování zákazníků v provozovnách, principy orientace, motivace nákupního rozhodování, specifika segmentů zákazníků a další je naprosto klíčové. Musí být patrné, kdo v obchodech nakupuje a co potřebuje pro dobrý nákupní zážitek. Pokud k tomuto mezikroku nedojde, mohou následovat fatální chyby, které se projeví v nesprávném umístění a provedení hardwaru (tvar, barva, ergonomie prostoru, nerelevantní atmosféra, špatná orientace či mix kategorií). Výsledkem je potom bohužel nedosažení kýženého efektu.

Výhodu znalosti prostředí mají jednoznačně odborné firmy, které se přímo realizacemi zabývají. Dokážou správně uchopit koncept a provést realizaci tak, aby v nakupujících vzbudila přesně to, co je od ní požadováno. Sofistikovaná firma je schopna navrhnout pojetí v kontextu zaměření, logistiky a instalace tak, aby bylo maximálně efektivní a dokázalo zvýšit pravděpodobnost lepších obchodních výsledků.

Příroda a prostor na prvním místě
Mezi aktuální trendy při zařizování prodejen patří prostorné a hlavně přehledné interiéry, které na zákazníky působí přátelským dojmem a nejsou prvoplánově manipulativní. Hlavním požadavkem je umožnit návštěvníkům prodejny prostor, v němž se budou snadno orientovat a dokážou lehce identifikovat nabízený produkt. V posledních několika letech udává ve světě a nyní také v Česku směr environmentální kult a opravdovost. Tedy důraz na ekologii, skutečné přírodní materiály, čisté a jednoduché linie a kontrast nabízeného zboží s hardwarem.

Cílem všech obchodníků je bezesporu vždy primárně to, aby se zákazníci do prodejen vraceli, a právě řešení realizované s ohledem na vše výše zmíněné může tomuto výrazně pomoci. Při efektivním pojetí lze očekávat udržení stávajících zákazníků, ale také přilákání pozornosti nových. Zdrží se v prostorách obchodů déle, budou mít větší chuť k nákupům a prohloubí se jejich loajalita.

Váš DAGO team

OZVĚTE SE, POMŮŽEME I VÁM S PODPOROU PRODEJE A BUDOVÁNÍM ZNAČKY

Pin It on Pinterest

Share This