Christmas Summary: How did Dago cope with Christmas POSs?

Before Christmas, traders always have to work hard to replenish the displayed goods. The shopping spree attracts consumers to visit permanent stores where they buy gifts for their loved ones. But how to stand out in crowded sales areas and reach the largest possible...

Celebrate Christmas with a unique Pilsner Urquell activation

Festive dress, potato salad, fried carp and something good to drink. This is what a classic Christmas Eve dinner looks like in many Czech households. Premium beer is an essential part of Christmas, just like Christmas sweets. This is also why the Pilsner Urquell brand...

Fanta drinks are betting on Halloween

Although Halloween is not a typical Czech holiday, it is still a great opportunity for marketers to establish contact with customers in a way they cannot otherwise afford. There are no limits to imagination, and smartly thought-out and amusing POSs can significantly...

We won gold at POPAI AWARDS PARIS

The prestigious European competition POPAI Awards Paris knows its winners. The winning projects, selected by an expert jury, were announced on September 15th in Paris.

Chráněné dílny

Naše společnost rozšířila v letošním srpnu spolupráci s organizacemi se statutem chráněná dílna. V kontextu našeho etického kodexu se snažíme pomoci handicapovaným občanům se níženou pracovní schopností, tedy těm, kteří mají o práci zájem, ale běžným způsobem ji nemohou získat.
Tímto krokem dokládáme i plnění náročných standardů norem ISO 9001:2008 a 10006:2003. Díky tomu, že se celý tým DAGO snaží být v této oblasti maximálně iniciativní, máme za sebou již velice zdařilé a úspěšné realizace.
Jsme přesvědčeni, že jsme zvolili správný přístup, a věříme, že se stane častějším standardem v soukromém podnikání dalších malých a středních firem v našem oboru i mimo něj.
Tým DAGO

Fotogalerie

Pin It on Pinterest

Share This